Seminarium om IT-sektorns utveckling och möjligheter i Ukraina

Apr 06, 2016 Ukraine

Ambassaden i Kiev anordnar tillsammans med Business Sweden ett seminarium om IT-sektorns utveckling och möjligheter i Ukraina den 6 april i Kiev. Statssekreterare Oscar Stenström deltar och öppnar seminariet.

Invitation Sweden-Ukraine IT Connection 20160218