Seminar on internationel trade barriers

Nov 10, 2016 Sweden

National Board of Trade (Kommerskollegium) arranges a seminar on internationel trade barriers.

Date: Thursday, 10 November 2016
Time: 14:00 – 15.30
Venue: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm

Seminar will be held in Swedish. For more information and registration see Seminarium om företagens verkliga hinder i utrikeshandeln.

Other events:
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  • All: 57