Annual General Meeting 2020

Apr 23, 2020 Sweden

Tid: Torsdagen den 23 april 2020, kl. 10.00
Plats: Via video-konferens – tillgänglig via PC och mobiltelefon.
Uppkopplingsanvisning skickas inom kort, liksom bokslut och övriga handlingar.

Sedvanligt seminarium i anslutning till årsmötet och efterföljande mingel är i år tyvärr inställt p.g.a. rådande corona-restriktioner.

Anmälan senast den 15 april 2020 till e-mail: info@swedishrussian.com

See details here.