Rysslands ekonomi – en mardröm eller framtida möjlighet?

Nov 30, 2015 Sweden

http://www.iva.se/event/rysslands-ekonomi–en-mardrom-eller-framtida-mojlighet/

Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA) i samarbete med Handelskammaren arrangerar ett kvällsseminarium där de framstående Rysslandsexperterna Susanne Oxenstierna (Senior Researcher på Totalförsvarets forskningsinstitut), Stefan Gullgren (Departementsråd och chef för enheten för Östeuropa och Centralasien, UD) och Martin Kragh (Chef för Rysslandsprogrammet, UI) delar sina tankar om Rysslands framtid. Heinz Sjögren (ordförande i Handelskammaren) är moderator. Seminariet avslutas med en middag för de som önskar att delta.

Tid: 30 november kl 17.30 – 19.00 (seminariet)

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Kostnad: seminariet är kostnadsfritt, för middag tillkommer 400 SEK

Anmälan: senast den 23 november via IVAs hemsida www.iva.se/kommande-event

OBS: Seminar held in Swedish!

Other events:
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  • All: 57